Jaume Rutllant. Assessor empresarial

Quina és la teva feina com a assessor d’empreses?

Nosaltres tenim una consultoria, Amesbé, amb la qual ens dediquem a buscar el benestar en el treball. Fem un diagnòstic i llavors determinem la intervenció que cal portar a terme en l’àmbit de les relacions humanes, dins de les empreses, amb l’objectiu de millorar el clima laboral i, en conseqüència, millorar l’organització i els resultats econòmics. Durant 25 anys també he treballat en l’àmbit tecnològic, centrat en l’enginyeria i en l’automatització; fins que vaig decidir deixar de treballar amb màquines i fer-ho amb persones.

Quin és el teu CV?

Actualment treballo a Amesbé, però durant 25 anys ho he fet a Assistec.

Quina formació tens?

Soc geògraf i també m’he format en l’àmbit de la competència emocional de les organitzacions. En l’àmbit tecnològic també em vaig formar com a enginyer, però, encara que no vaig completar la carrera, he exercit en l’àmbit industrial.

En quins aspectes milloren les indústries que incorporen la programació als seus processos?

És difícil de precisar, perquè la programació es pot incloure en molts àmbits, tant en la producció com en la gestió. En la producció, segons el meu parer, dona molta flexibilitat, rapidesa i també proporciona dades objectives. Podríem dir, doncs, que millora l’eficàcia i l’eficiència. D’aquesta forma.

Hi ha sectors en els quals sigui més necessari incorporar la programació?

Jo no ho circumscriuria en un àmbit concret. En un extrem ens trobem en els àmbits de la producció massiva i en l’altre hi ha les indústries més creatives. Però fins i tot en aquest últim àmbit, que va molt associat a la creativitat i al treball manual, s’hi poden aplicar sistemes programats, perquè això no vol dir que es tracti de sistemes tancats, i, per tant, també poden donar suport a la creativitat. Últimament, estic pensant en la impressió en tres dimensions, on la creativitat ha aportat instruments que han permès agilitar els processos creatius.

Així, la programació és recomanable en tots els àmbits?

Sí. S’ha d’estudiar el grau d’intensitat i també les necessitats específiques, però no hi ha cap àmbit en què es pugui obviar la programació o la utilització de sistemes de programació. Els sistemes de programació són una eina que tothom pot necessitar i ser-li útil.

Es pot adaptar a tot tipus de producció?

Un dels avantatges que té és la seva escalabilitat. Per tant, permeten anar des de l’aplicació més bàsica fins a la més complexa, sempre d’acord amb les necessitats del moment.

A l’hora de fer assessoraments, quines són les principals mancances amb les quals es troba a les empreses? Què han de fer per solucionar-ho?

En l’àmbit que toquem nosaltres, l’àmbit humà, el principal problema són les dificultats de comunicació i les dificultats en la presa de decisions.

Per què?

La comunicació és una habilitat social quan estem parlant entre persones i, per tant, aquesta depèn sobretot de les habilitats socials humanes, però en la presa de decisions hi ha dos factors.

Quins són?

Un depèn més de la persona i de factors tècnics que es tenen en compte a l’hora de prioritzar la presa decisions, i la falta d’eines ho pot dificultar. Aquí podríem parlar de la discriminació entre el que és important i el que és urgent. Determinar si una cosa és important o no, o si és urgent o no, depèn dels mitjans d’informació que hi ha a l’empresa. I aquests mitjans tenen molt a veure amb la manera com tenim implementat el procés a nivell de captació de dades i la seva interrelació. I aquí és on entra la programació i els sistemes intel·ligents, que poden ajudar a determinar la importància o la urgència, o les dues coses alhora, de prendre decisions.

Quan de temps es pot trigar a amortitzar la incorporació de l’enginyeria?

Ostres! Això és complicat de dir, perquè els períodes del retorn de la inversió són molt variables. No es pot dir de manera genèrica. Més que de temps d’amortització des que s’apliquen aquests sistemes es reverteix una tendència que porta a la dispersió. Amb els temps, els processos productius tendeixen a una desacceleració de la productivitat i de la qualitat i en el moment que s’hi apliquen aquestes tècniques la tendència a la ineficiència i a la ineficàcia es reverteix, encara que el retorn de la inversió sigui a mitjà o a llarg termini.

Les empreses són reticents a incorporar la programació en els processos?

Jo crec que cada cop ho són menys. És important que la persona encarregada de la gestió d’una empresa tingui un bon coneixement dels resultats que obtenen altres empreses del seu àmbit. Saber què passa en el sector i com la programació en els processos ha ajudat facilita la incorporació. Una empresa no pot estar aïllada del que passa a la resta de l’entorn. No serveix, guiar-se per les intuïcions. Cal tenir un coneixement objectiu del que signifiquen aquestes millores. I el fet que en la teva formació no tinguis un coneixement tecnològic profund no ha de ser una barrera. Simplement has de deixar-te assessorar pels que són competents en aquest àmbit.

És possible estar sempre al dia en el terreny de la programació industrial?

Costa molt estar a l’últim perquè hi ha un procés d’acceleració en les noves tecnologies. Fins i tot costa per als mateixos professionals que han d’aplicar aquesta tecnologia.

I quina importància té estar o no estar a l’última en la programació i la tecnologia?

No és tan important poder estar a l’última, ja que estem parlant d’un procés dinàmic, que no és estàtic, i que va cap a una direcció. L’important és que aquest procés vagi en la direcció correcta. Per tant, podem dir que no és tan important estar a l’última com ser conscient que s’està en la direcció correcta.

Les empreses industrials poden prescindir o deixar de banda la programació?

En absolut. No la poden deixar de banda.