e·quality

Plataforma per a la gestió
de les no conformitats a proveïdors

Departament de qualitat e·quality Proveïdor No-conformitats Informe 8D
La plataforma permet:
 • Automatitzar l’enviament de les no- conformitats als proveïdors
 • Eliminar el 100% de les reclamacions manuals de la documentació no presentada
 • Reduir el temps de resposta dels proveïdors
 • Que el proveïdor complementi l’informe 8D directament a la plataforma
 • Conèixer en temps real la resposta del proveïdor a la no- conformitat
 • Identificar de forma ràpida i simple les no- conformitats sense resposta
Avantatges:
 • Ús fàcil i intuïtiu
 • Possibilitat d’interconnectivitat amb ERP o d’altres programes de planificació
 • Centralització de les respostes dels proveïdors en una sola base de dades
 • Dedicació del temps a tasques pròpies de qualitat i no a administratives
 • Control i eficiència de les tasques
 • Llicències de compra o servei al núvol per a ús

L’optimització de processos és tan necessària en els departaments de producció com també en les àrees de gestió. El personal qualificat, com el del departament de qualitat, gestiona una gran quantitat de documentació i es fa necessàries unes eines pràctiques i eficients per portar-ho a terme. A través de la plataforma de gestió de les no conformitats, el departament estalviarà temps alhora que es garanteix el control i l’eficiència en les seves tasques.

Gestió eficient i control exhaustiu de les no conformitats