El software és un element bàsic per recopilar dades i analitzar-les.

Endepro acosta la revolució 4.0 a les petites i mitjanes empreses amb E-connect

Aurea Grané és doctora en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, amb un doctorat centrat en la probabilitat i estadística. Actualment és professora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Abans, del 1999 i fins el 2004 ho va ser de la Universitat de Barcelona. Grané destaca la importància que té el software, com l’e·connect dissenyat per Endepro, a l’hora de recollir, analitzar i interpretar dades per després poder millorar processos. De fet, Grané considera imprescindibles els programes informàtics per fer aquesta recollida i anàlisis de dades ja que el gran volum d’informació que s’ha d’analitzar fa impensable que es pugui fer de forma manual. L’e·connect permet un control remot de les màquines i al mateix temps també recull totes les dades relatives sobre la seva producció i rendiment.

Com influeixen les dades a l’hora de prendre decisions a l’empresa o les organitzacions?

Avui en dia ja no es percep la possibilitat de prendre una decisió sense tenir en compte les dades: són fonamentals. Les empreses han evolucionat i les que prosperen i tenen èxit són aquelles que tenen informació sobre els seus clients i el seu entorn i saben aplicar-la correctament.

En què contribueix conèixer les dades internes i externes de l’organització?

Poden ajudar molt. Per exemple permeten fer previsions, que en el cas de les indústries pot ser de la producció. He treballat per asseguradores i per exemple poden ajudar en el tema de solvència, i a partir de previsions de risc es pot saber si podran fer front o no a les obligacions de solvència. En el seu cas és important que coneguin les dades de previsió i risc i no només per conèixer-ne els seus beneficis, sinó per saber si les exigències de solvència, en aquest cas, estaran o no cobertes. En altres empreses, com en la indústria si que és més interessant en millorar el benefici o la productivitat que no pas en cobrir aquests fons de provisió.

Com hi ajuda el software?

El software és un element bàsic per recopilar dades i analitzar-les. Actualment no es percep l’estadística ni el càlcul de probabilitats sense un ordinador. El paper i el llapis són història perquè el volum de dades a analitzar és tant gran que es necessita un ordinador per fer-ho.

Com s’han d’interpretar les dades?

S’han d’interpretar amb molt de rigor. I això és molt difícil. Normalment s’ha de fer de la mà d’un tècnic que hi entengui perquè no val qualsevol persona que faci servir un software. Les hipòtesis s’han de complir i el model que es proposa i s’avalua ha de tenir en compte les necessitat i què cal modificar. La interpretació de les dades és una part molt important per a qualsevol procés i el rigor és imprescindible. Si s’interpreten les dades malament s’arribarà a un resultat i a una solució errònia.

Però per això, abans és molt important tenir les dades correctes.

És primordial. Les dades han de ser prou representatives del procés que es vol modelar. No pot ser que la mostra estigui esbiaixada perquè després el resultat no serà representatiu. Com més fiable es vulgui fer el model, més cura s’ha de tenir a l’hora de recol·lectar les dades.

És molt important tenir les dades molt personalitzades?

Depèn del cas. En el cas d’un procés industrial, si per exemple en una línia de muntatge hi ha moltes màquines d’un tipus i menys d’un altre, l’important és que el conjunt de dades que s’acaben avaluant tinguin la mateixa proporció que el tipus de màquines que hi ha a la línia.

Quina importància té el software per fer elegir la representativitat?

El càlcul, a l’hora de recollir les dades ja està establert i és estàndar. El que cal és el software registri bé les dades. I en un inici és recomanable fer un estudi pilot per saber si s’estan registrant de forma adequada. L’estudi pilot és molt important per veure si allò que es registra és el que realment es vol registrar.