e·norm

Assistent digital per assegurar el correcte compliment del
nou marc legislatiu del marcatge CE de les teves màquines

e-norm
Amb l’e-norm
 • Tindràs seguretat i rigor en el compliment de la nova legislació del marcatge CE
 • Disposaràs d’eficiència i traçabilitat en la gestió documental del marcatge
 • Realitza una fàcil detecció de les desviacions dels requisits normatius
 • La seva utilització és fàcil i intuïtiva
 • Guia dinàmica per al compliment de les directrius
  • Directiva 2006/42/CE de máquinas
  • Directiva 2014/35/UE de material eléctrico y de baja tensión
  • Directiva 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética
 • Normes utilitzades per al compliment de les directriusUNE-EN-ISO-12100:2010
  • UNE-EN 60204-12007
  • UNE-EN ISO 14120:2016
  • UNE-EN ISO 13849-1:2016
 • Base de dades de màquines o sistemes
 • Et permet fer una avaluació de riscos de màquines
 • Disposaràs d’un qüestionari per al correcte compliment de les normes
 • Et facilita la detecció de les desviacions i gestió de las accions correctives
 • Permet l’entrada de plànols de la màquina
 • Incorpora els assajos realitzats
 • Alta de components electrònics, elèctrics, mecànics, pneumàtics i altres
 • Ecodisseny
 • Obtenció de l’expedient tècnic
 • Manual d’instruccions i manteniment
 • Un cop validat tot el procés, el mateix programa elabora la declaració UE de conformitat i la placa CE

Seguretat, rigor i eficiència en el marcatge CE